Chương trình đào tạo cao cấp

Mục tiêu bao trùm của chương trình đào tạo cao cấp tại Trường Fulbright là giúp tăng cường và đẩy nhanh tốc độ đổi mới kinh tế của Việt Nam ở mọi cấp độ. Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo dành riêng cho các nhà lãnh đạo nhà nước và doanh nghiệp, các khóa học của chương trình này phối hợp giữa nghiên cứu mang định hướng chính sách về những chủ đề quan trọng, với các phương pháp giảng dạy hiện đại và sự tham gia tích cực của học viên. Phụ trách các khóa đào tạo này là một tập thể học giả hàng đầu trong và ngoài nước cùng các nhà lãnh đạo trong khu vực nhà nước và tư nhân. Các giảng viên của Trường Quản lý Nhà nước Kennedy cũng tích cực tham gia vào tất cả các khâu trong quá trình xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo cao cấp của Trường Fulbright.

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý