Các khóa đào tạo ngắn hạn chuyên ngành

Mỗi năm FETP tổ chức nhiều chương trình đào tạo chuyên ngành về các chủ đề do Ủy ban Quốc tế phê chuẩn. Chương trình đào tạo được lựa chọn dựa trên các chủ đề cụ thể mà cựu học viên, các nhà tài trợ, hoặc các bộ của Chính phủ Việt Nam có nhu cầu trực tiếp.

Những khóa này được thiết kế để đáp ứng các vấn đề ứng dụng phù hợp với Việt Nam. Thời gian đủ ngắn để thu hút các nhà quản lý cao cấp, số lượng đơn xin theo học luôn luôn vượt quá khả năng đáp ứng. Trung bình có khoảng 150 cán bộ chuyên nghiệp theo học các chương trình chuyên ngành của FETP mỗi năm.

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý