Lịch học MPP 2014 - 2016

NĂM THỨ NHẤT

HỌC KỲ THU

10/2014-1/2015

Các công cụ phân tích và kiến thức nền tảng

 • Nhập môn chính sách công (1/2 học kỳ)
 • Kinh tế học vi mô dành cho chính sách công
 • Kinh tế học vĩ mô: Lý thuyết và ứng dụng chính sách
 • Các phương pháp định lượng
 • Luật và chính sách công (1/2 học kỳ)
 • Anh ngữ dành cho chính sách công

HỌC KỲ XUÂN

2/2015-6/2015

Phân tích chính sách nòng cốt và chuyên ngành

 • Chính sách phát triển
 • Kinh tế học khu vực công
 • Phân tích tài chính HOẶC Phát triển vùng và địa phương
 • Các phương pháp nghiên cứu chính sách công (1/2 học kỳ)
 • Kinh tế lượng ứng dụng (1/2 học kỳ, tùy chọn)
 • Quản trị nhà nước (1/2 học kỳ)
 • Anh ngữ dành cho chính sách công
 • Triết học và lý luận

HỌC KỲ HÈ

6/2015-8/2015

Phân tích chính sách nâng cao, kỹ năng quản lý và lãnh đạo

 • Chính sách ngoại thương HOẶC Tài chính phát triển (1/2 học kỳ)
 • Thẩm định đầu tư công
 • Quản lý và lãnh đạo công (1/2 học kỳ)

NĂM THỨ HAI

10/2015 – 6/2016

 • Xê-mi-na chính sách
 • Hoàn thành luận văn thạc sỹ

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý