Chương trình MPP

Chương trình Thạc sĩ Chính sách công (MPP) của Trường Fulbright là chương trình MPP đầu tiên ở Việt Nam, kế thừa từ Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright - một sáng kiến do Chương trình Việt Nam tại Đại học Harvard khởi xướng. Chương trình được thiết kế dựa trên triết lý và phương pháp đào tạo tiên phong về chính sách công và quản lý của Trường Harvard Kennedy nhằm góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các cơ quan hoạch định chính sách và quản lý nhà nước, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức phi lợi nhuận, các doanh nghiệp, các trường đại học và viện nghiên cứu.

Đây cũng là Chương trình MPP đầu tiên của Việt Nam được công nhận là thành viên Mạng lưới toàn cầu các trường Chính sách công, Hành chính công và Quản lý công (NASPAA, Hoa Kỳ) - một cơ sở vững chắc đảm bảo Chương trình đáp ứng các chuẩn mực quốc tế.

Trong năm 2018, Chương trình MPP tại Trường Fulbright được đổi mới với 2 chuyên ngành

1. Chuyên ngành Phân tích chính sách: dành cho cán bộ tham mưu và hoạch định chính sách trong khu vực nhà nước; giảng viên ở các trường đại học, chuyên gia ở các viện nghiên cứu; các nhà quản lý trong các tổ chức phi lợi nhuận; và các nhà quản lý thuộc khu vực tư nhân.

2. Chuyên ngành Lãnh đạo và Quản lý: dành cho cán bộ quản lý có kinh nghiệm từ cấp phòng trở lên trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ và tổ chức phi lợi nhuận

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý