Yêu cầu tốt nghiệp

1. Yêu cầu tốt nghiệp 

Để tốt nghiệp, học viên phải đáp ứng đầy đủ tất cả các yêu cầu trong chương trình đào tạo. Ngoài ra, học viên phải:

  • Tham gia học tập trung tại trường trong toàn bộ thời gian 2 năm của chương trình.
  • Đạt điểm bình quân trọng số các môn từ B- trở lên và không có môn nào nhận điểm C hay Không đạt (ngoại trừ những môn tự chọn để lấy thêm tín chỉ).
  • Hoàn thành và bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ.

2. Bằng cấp

Những học viên đáp ứng đầy đủ yêu cầu tốt nghiệp sẽ được nhận:

  • Bằng Thạc sĩ Chính sách Công do Trường Đại học Kinh tế TP.HCM cấp.
  • Bảng điểm của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.
  • Chứng chỉ sau đại học 2 năm do Giám đốc Đào tạo FETP và Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP.HCM đồng ký.
  • Bảng điểm của FETP.

Những học viên đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trong chương trình đào tạo nhưng chưa hoàn thành luận văn thạc sĩ hoặc bảo vệ luận văn thạc sĩ không thành công sẽ được nhận:

  • Chứng chỉ sau đại học 2 năm do Giám đốc FETP và Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP.HCM đồng ký.
  • Bảng điểm của FETP.

Những học viên không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trong chương trình đào tạo sẽ được nhận:

  • Bảng điểm của FETP thể hiện kết quả môn học và số tín chỉ đã hoàn thành.

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý