Nhập môn chính sách công

Môn học sẽ có 12 buổi học, kéo dài trong 8 tuần (hay nửa học kỳ). Mỗi tuần sẽ tập trung vào một chủ đề mới với một buổi giảng và một buổi làm nghiên cứu tình huống (NCTH). Học viên được khuyến khích tham gia thảo luận và cùng nhau rút ra những ý nghĩa chính sách.

Môn học giới thiệu qui trình làm chính sách công, vai trò của nhà nước và các bên liên quan trong qui trình đó. Sinh viên sẽ học nghiên cứu về chính sách công, thảo luận những khái niệm then chốt bao gồm thị trường và thất bại thị trường, vai trò của thể chế và sự bình đẳng.

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý