Thẩm định đầu tư công
Mục đích của môn học là để các học viên tiếp cận với những nguyên tắc lý thuyết cùng những ứng dụng thực tế của thẩm định dự án. Khi kết thúc khóa học, các học viên sẽ có được kiến thức và các kỹ năng cần thiết để thẩm định về mặt tài chính và kinh tế, cũng như hiểu được tầm quan trọng của các vấn đề chính trị, môi trường và xã hội trong việc định hình các dự án phát triển.

    


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (84-28) 3932-5103   Fax: (84-28) 3932-5104

© 1995-2018 Khoa Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý