Kinh tế học vĩ mô: lý thuyết và ứng dụng chính sách
Môn học này cung cấp cho học viên kiến thức cơ bản trong kinh tế vĩ mô và việc áp dụng những kiến thức đó cho nền kinh tế Việt Nam.

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý