Thẩm định đầu tư công
Mục tiêu của môn học là để các học viên tiếp cận với những nguyên tắc lý thuyết cùng những ứng dụng thực tế của thẩm định dự án. Thứ nhất, học viên sẽ có được kiến thức nền tảng vững chắc trong thẩm định dự án về mặt tài chính và kinh tế. Thứ hai, học viên thực hiện được việc lập mô hình thẩm định bằng Excel đối với các dự án đầu tư công trên thực tế, đánh giá tính khả thi và phân tích rủi ro dựa trên mô hình đã lập.

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý