Kinh tế học khu vực công

Môn học xem xét các lựa chọn chính sách, cùng với những đánh đổi có tính chiến lược của chúng và ý nghĩa chính sách, cho thiết kế và thực thi vai trò của khu vực công cũng như những can thiệp của nhà nước trong nền kinh tế. Phần đầu tiên tập trung vào việc huy động nguồn lực công thông qua ba nguồn thu chính bao gồm các loại thuế, phí sử dụng và vay mượn. Phần thứ hai giới thiệu về cơ sở lý thuyết về sự can thiệp của khu vực công, các cách thức sửa chữa thất bại thị trường trong một phổ hoàn chỉnh, bao gồm: sản xuất và cung ứng dịch vụ của khu vực công, doanh nghiệp nhà nước, sự tham gia của khu vực tư nhân hay hợp tác công ty, và sự điều tiết. Phần cuối cùng của môn học xem xét các vai trò khác nhau của chính quyền các cấp và mối quan hệ ngân sách giữa các cấp chính quyền.

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý