Các phương pháp nghiên cứu chính sách công

Buổi học đầu tiên giới thiệu một cách khái quát về các thể loại nghiên cứu, về khung phân tích và quy trình phân tích chính sách công. Ở những buổi học tiếp theo, môn học sẽ giới thiệu quy trình thực hiện một bài phân tích chính sách, bao gồm từ việc nhận dạng và định dạng một vấn đề chính sách cho tới việc giải quyết vấn đề chính sách ấy. Trong quá trình này, học viên phải xác định phương pháp (chẳng hạn như định tính, định lượng, hay hỗn hợp), nguồn dữ liệu/thông tin, mô hình và công cụ được sử dụng để xây dựng và đánh giá các lựa chọn chính sách khác nhau, và cuối cùng là đưa ra gợi ý chính sách. Phần đầu của môn học kết thúc bằng những hướng dẫn chung về cách viết và trình bày một bài phân tích chính sách sao cho hiệu quả nhất. Phần này cũng sẽ đề cập tới vấn đề đạo đức trong nghiên cứu chính sách và thảo luận một số tình huống trong đó có sự xung đột về lợi ích hay giá trị để học viên thảo luận.

Trong nửa cuối của môn học, học viên sẽ chọn lĩnh vực chính sách được được liệt kê trong phần II. Học viên được yêu cầu tìm hiểu và hoàn thiện một đề cương nghiên cứu có sử dụng các kiến thức đã học. Học viên sẽ trình bày các ý tưởng hay kết quả nghiên cứu ban đầu của mình trước nhóm để tiếp thu góp ý của các bạn trong lớp và giảng viên.

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý