Nhập môn chính sách công

Môn học sẽ có 16 buổi học, kéo dài trong 8 tuần (hay nửa học kỳ). Mỗi tuần sẽ tập trung vào một chủ đề mới với hai buổi lên lớp, phần lớn sẽ dưới dạng bài giảng và nghiên cứu tình huống (NCTH). Học viên được khuyến khích tham gia thảo luận và cùng nhau rút ra những ý nghĩa chính sách. Môn học giới thiệu việc học tập và nghiên cứu chính sách công trong nền kinh tế thị trường, thảo luận những khái niệm then chốt bao gồm thị trường và thất bại thị trường, vai trò của nhà nước, thể chế và phát triển bền vững. Chúng tôi cũng sẽ thảo luận các vấn đề thực thi chính sách những cân nhắc về giá trị.

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý