Phân tích tài chính

Môn học bắt đầu bằng các chủ đề căn bản của tài chính về ngân lưu chiết khấu và định giá trái phiếu, cổ phiếu bằng phương pháp chiết khấu ngân lưu. Trong phần đầu tiên này, học viên cũng được giới thiệu các kiến thức kế toán thiết yếu nhất để phân tích tài chính. Phần tiếp theo của môn học tập trung vào nội dung thứ hai của tài chính căn bản là lý thuyết danh mục đầu tư, trong đó bao gồm các chủ đề về rủi ro và lợi nhuận, đa dạng hóa rủi ro, trạng thái cân bằng trên thị trường vốn và đầu tư tài chính dựa vào chênh lệch giá.

Trong phần thứ ba của môn học, học viên sẽ sử dụng các kiến thức căn bản đã học trong phần 1 và 2 để phân tích tài chính doanh nghiệp. Học viên sẽ được giới thiệu khung và các công cụ phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp, tiếp cận lý thuyết cơ cấu vốn và thực hành định giá doanh nghiệp. Phần cuối cùng của môn học được dành cho nội dung phân tích rủi ro và các công cụ tài chính phái sinh. Học viên sẽ thực hành phân tích rủi ro theo phương pháp mô phỏng Monte Carlo, tiếp cận khái niệm và nguyên lý định giá các công cụ hợp đồng kỳ hạn, quyền chọn, và học sử dụng các công cụ này để quản lý rủi ro.

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý