Phát triển bền vững và chính sách môi trường

Môn học này giúp học viên làm quen với các khái niệm và lý thuyết về kinh tế học môi trường, phát triển bền vững, và ứng dụng trong những tình huống thực tiễn. Trọng tâm là đánh giá tác động môi trường, chẳng hạn như thiệt hại do ô nhiễm không khí, ô nhiễm các nguồn nước, và thiệt hại của các cảnh quan tự nhiên. Phân tích lợi ích-chi phí sử dụng trong thẩm định dự án thông thường yêu cầu phải lượng hóa được tất cả những lợi ích và chi phí có liên quan. Tuy nhiên, có những giá trị không thể trực tiếp đo đạc được, chẳng hạn như các thiệt hại hay lạm dụng quá mức môi trường sống, bở những giá trị này không được mua bán trên thị trường truyền thống để định giá chính xác. Đây chính là một thất bại của thị trường. Ngộ nhận về giá trị của môi trường dẫn đến thiệt hại môi trường không được tính đến, hoặc tính không đủ trong các phân tích lợi ích-chi phí truyền thống, bất luận không những đóng góp to lớn của môi trường sinh thái đối với cuộc sống con người.

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý