Nhập môn chính sách công

Môn học sẽ giới thiệu những khái niệm và phương pháp then chốt trong việc học tập chính sách công và liên hệ những khái niệm, phương pháp này với các vấn đề chính sách cụ thể. Mục tiêu của môn học là giúp học viên biết cách áp dụng những lý thuyết và kỹ thuật sẽ học sâu hơn trong các môn học khác vào việc phân tích và đưa ra đề xuất chính sách liên quan tới những vấn đề kinh tế xã hội cụ thể.

Một mục tiêu nữa của môn học là trang bị cho học viên các kỹ năng mềm cần có trong môi trường làm chính sách như tư duy phản biện, nói trước đám đông, làm việc nhóm và kỹ năng trình bày.

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý