Phân tích tài chính

Môn học bắt đầu bằng các chủ đề căn bản về công cụ, thị trường, tổ chức tài chính và giới thiệu nguyên lý chiết khấu ngân. Phần thứ hai của môn học tập trung vào lý thuyết danh mục đầu tư, trong đó bao gồm các chủ đề về rủi ro và lợi nhuận, đa dạng hóa rủi ro, trạng thái cân bằng trên thị trường vốn và lý thuyết thị trường hiệu quả. Trong phần thứ ba, học viên sẽ phân tích các công cụ nợ bao gồm trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp và quản lý danh mục đầu tư trái phiếu.

Phần thứ tư yêu cầu học viên sử dụng các kiến thức đã học trong môn Kế toán căn bản ở Học kỳ Thu và các học phần ở trên để phân tích tài chính doanh nghiệp. Cụ thể, học viên sẽ tiếp cận lý thuyết cơ cấu vốn, phân tích cổ phiếu theo phương pháp kỹ thuật và phương pháp dựa vào các yếu tố tài chính căn bản và thực hành định giá doanh nghiệp dựa vào ngân lưu tự do. Phần cuối cùng của môn học được dành cho nội dung phân tích rủi ro và các công cụ tài chính phái sinh. Học viên sẽ thực hành phân tích rủi ro theo phương pháp mô phỏng Monte Carlo, tiếp cận khái niệm và nguyên lý định giá các công cụ hợp đồng kỳ hạn, quyền chọn, và học sử dụng các công cụ này để quản lý rủi ro.

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý