Phát triển bền vững và chính sách môi trường

Mục tiêu của khóa học sáu tuần này giúp học viên làm quen với các khái niệm và lý thuyết sử dụng trong kinh tế học môi trường và phát triển bền vững, và các ứng dụng thực tiễn. Tuần thứ nhất trình bày tổng quan về kinh tế học môi trường và thảo luận các tình huống cần thiết phải có sự can thiệp của chính phủ khi có thất bại thị trường. Học viên sẽ tìm hiểu các công cụ chính sách nhà nước có thể sử dụng đối với các tình huống dẫn đến thất bại thị trường, bao gồm công cụ dựa vào thị trường như thuế môi trường và giấy phép phát thải có thể chuyển nhượng được, và công cụ phi thị trường như tiêu chuẩn môi trường và quota phát thải. Tuần thứ hai và thứ ba tập trung vào đánh giá tác động môi trường như ô nhiễm không khí, nguồn nước, tiếng ồn, và tích hợp nội dung đó trong khung phân tích chi phí – lợi ích (CBA) để ra quyết định trong báo cáo khả thi của các dự án kinh tế. 

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý