Giới thiệu

Đây là trang NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG của Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright (FSPPM).

Các nghiên cứu tình huống của FSPPM được thiết kế để phục vụ hoạt động giảng dạy chính sách công. FSPPM sử dụng  các nghiên cứu tình huống này trong chương trình Thạc sĩ Chính sách Công, chương trình đào tạo ngắn hạn cao cấp và các khóa ngắn hạn.

Phương pháp giảng dạy bằng nghiên cứu tình huống bổ trợ cho các bài giảng chính thức, từ đó giúp các học viên của FSPPM vừa nắm bắt được kiến thức nền tảng, vừa có khả năng ứng dụng những kiến thức này trong thực tiễn. Các nghiên cứu tình huống cũng là cầu nối giữa hoạt động nghiên cứu và hoạt động giảng dạy của FSPPM.

FSPPM công bố các nghiên cứu tình huống của mình trên trang web của nhà trường theo dạng tiếp cận mở và miễn phí khi tải tài liệu. Tuy nhiên, FSPPM vẫn giữ bản quyền đối với các nghiên cứu tình huống của mình. Việc tái bản các nghiên cứu tình huống này là không được phép nếu như không có sự đồng ý trước của FSPPM.


        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2019 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý