Luật và chính sách công
Tên
Số trang
Loại
Ngôn ngữ
14
Tình huống
Tiếng Việt
13
Tình huống
Tiếng Việt
16
Tình huống
Tiếng Việt
13
Tình huống
Tiếng Việt
10
Tình huống
Tiếng Việt
23
Tình huống
Tiếng Việt

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý