Luật và chính sách công
Tên
Số trang
Loại
Ngôn ngữ
14
Tình huống
Tiếng Việt
13
Tình huống
Tiếng Việt
16
Tình huống
Tiếng Việt
13
Tình huống
Tiếng Việt
10
Tình huống
Tiếng Việt
23
Tình huống
Tiếng Việt

    


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (84-28) 3932-5103   Fax: (84-28) 3932-5104

© 1995-2018 Khoa Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý