Tìm kiếm

Nhập từ khóa và nhấp vào nút Tìm kiếm để bắt đầu. Chỉ chọn mục "Chủ đề" nếu bạn cần thực hiện tìm kiếm tất cả các tình huống liên quan đến chủ đề đó. Nếu bạn biết Mã số của Tình huống cần tìm, bạn có thể thực hiện tìm kiếm bằng cách nhập mã số tình huống cần tìm vào ô "Mã".

Mã:
Từ khóa tìm kiếm:
Loại:
Tên
Tác giả
Abstract
Từ khóa
Ngày(mm/dd/yyyy)
Chủ đề:
Lọai tài liệu:
Ngôn ngữ:

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2019 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý