Giới thiệu

Chương trình lãnh đạo quản lý cao cấp Việt Nam (VELP) là đồng sáng kiến của Chính phủ Việt Nam, Chương trình Phát triển Liên hiệp Quốc và Chương trình Việt Nam tại Đại học Harvard nhằm tạo ra một diễn đàn cho các nhà hoạch định chính sách cao cấp và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam tham gia đối thoại dựa trên những nghiên cứu thực tiễn về các thách thức chính sách đối với Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. VELP 2015 được tổ chức vào ngày 13-17/4/2015 tại Trường Harvard Kennedy. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng với khoảng 20 nhà hoạch định chính sách cao cấp của Việt Nam đã tham gia Chương trình.

Ảnh: Thành viên tham dự VELP 2015.

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý