Ấn phẩm mới
19/02/2019

PGS. TS. Yooil Bae 

Giảng viên Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright 

NXB Moonwoo-Sa, Hàn Quốc, 2018

23/06/2017

TS. Yooil Bae

Giảng viên Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright 

NXB Palgrave Macmillan, 2017 

15/07/2015

PGS. TS. Phạm Duy Nghĩa,

Giám đốc MPP, Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright

NXB Công An Nhân Dân 2015

20/01/2015

Chịu trách nhiệm nội dung:

Nguyễn Xuân Thành

Giảng viên Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright và Nhà nghiên cứu của Viện Rajawali về Châu Á tại Trường Harvard Kennedy, Giảng viên Chính sách Công

NXB Khoa học Xã hội, 2015

23/10/2014

PGS. TS. Phạm Duy Nghĩa,

Giám đốc MPP, Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright

NXB Công An Nhân Dân 2014

12

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2019 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý