Giáo trình Luật Kinh tế - Tái bản lần thứ 5

PGS. TS. Phạm Duy Nghĩa,

Giám đốc MPP, Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright

NXB Công An Nhân Dân 2015

Giáo trình mà bạn đọc có trên tay là bản in lần thứ năm, được tu chỉnh từ cuốn Chuyên khảo Luật kinh tế (Chương trình sau đại học) do NXB ĐHQGHN xuất bản lần thứ nhất vào năm 2004. Lần lượt trong các năm 2009-2012, qua bốn lần tái bản trước đây, cuốn Chuyên khảo đã được thu gọn lại như một Giáo trình nhập môn pháp luật kinh doanh cho hệ đào tạo sau đại học.

Nền kinh tế Việt Nam đã mở cửa, hội nhập toàn cầu, người học cần được trang bị kiến thức và kỹ năng về pháp luật kinh doanh với tầm nhìn ngày càng quốc tế hơn. Tuy vậy, muốn đi xa phải hiểu gần, kết nối với thế giới chỉ bền vững khi người học hiểu và tìm thấy sức mạnh từ nền văn hóa pháp luật của dân tộc mình. Đó chính là thông điệp của cuốn Chuyên khảo Luật kinh tế năm 2004 mà tác giả đã gọt dũa, cập nhật thông tin trong các lần tái bản về sau. Cuốn sách gồm có 6 phần:

Phần 1: Pháp luật kinh tế: Khái niệm, giới hạn và những thách thức mới

Phần 2: Chế độ kinh tế và quyền tài sản

Phần 3: Pháp luật về doanh nghiệp

Phần 4: Pháp luật hợp động trong kinh doanh

Phần 5: Pháp luật giải quyết tranh chấp kinh doanh và phá sản doanh nghiệp

Phần 6: Chính sách và pháp luật cạnh tranh trong kinh doanh

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

            FSPPM Email


    Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

    105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

    © 1995-2019 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý