Giáo trình Pháp luật đại cương

PGS. TS. Phạm Duy Nghĩa

NXB Công An Nhân Dân 2011

Cuốn sách gồm 12 chương, bắt đầu bằng những thảo luận về bản chất, vai trò của pháp luật đối với phát triển và mục đích của thực thi pháp luật nhằm bảo đảm công lý cho mọi người dân. Kế đến là những chương bàn về quy trình làm luật, các tiêu chí để đánh giá một đạo luật có chất lượng tốt hay tồi và cách thức người dân có thể tham gia kiểm soát quyền lực công cộng trong quy trình làm luật. Các chương còn lại bàn về những lĩnh vực pháp luật cốt yếu cần cho một xã hội văn minh, tự do và dân chủ, trong đó quan trọng bậc nhất là pháp luật về tự do sở hữu, tự do khế ước và một hệ thống tòa án độc lập, giúp cho công lý được thực thi.


            FSPPM Email


    Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

    105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

    © 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý