Phương pháp nghiên cứu Luật học

PGS. TS. Phạm Duy Nghĩa,

Khoa Luật & Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

NXB Công An Nhân Dân 2014

Cuốn sách gồm 9 chương, Chương 1 bàn về những khái niệm và ý nghĩa của việc nghiên cứu pháp luật. Từ Chương 2 đến Chương 6 trình bày về các vấn đề trong quá trình nghiên cứu như: Phương pháp nghiên cứu, Xây dựng khung lý thuyết, Áp dụng các phương pháp NCKHXH, Lựa chọn và diễn đạt câu hỏi nghiên cứu, Xem xét tài liệu và xây dựng đề cương.... Ba Chương cuối cùng là từ Chương 7 đến Chương 9 trình bày về Những kỹ năng viết một bài nghiên cứu, Cách thức thuyết trình và Đạo đức của người nghiên cứu pháp luật. 

Cuốn sách được viết để giúp bạn đọc thực hành các kỹ năng nghiên cứu. Vì vậy, thay vì đọc liền một mạch từ Chương 1 đến Chương 9, bạn đọc có thể dừng lại ở bất kỳ trang nào để thực hành mỗi khi có cơ hội. Nếu bạn là người học luật, cuốn sách nhỏ này sẽ giúp bạn truy tìm các học thuyết pháp lý, dựa vào các học thuyết đó, bạn sẽ biết cách phân tích luật viết, phân tích bản án, nhận diện vấn đề pháp lý, lựa chọn giải pháp và lập luận cho quyết định của mình. Bạn sẽ học cách tìm ra luật!

            FSPPM Email


    Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

    105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

    © 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý