Giảng viên trên báo chí
27/09/2019

Luôn tồn tại lợi ích chung giữa các địa phương trong một vùng kinh tế. Lợi ích ấy càng ràng buộc, gắn bó trong không gian mở nhưng ranh giới địa lý và quy mô mỗi địa phương khá nhỏ như ở vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam-Việt Nam. Để các tỉnh có liên kết với nhau, cần có lợi ích chung. Và điều đó thể hiện ở 5 yếu tố.

19/09/2019

Trong ngày 19/9/2019, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Diễn đàn Cải cách và Phát triển Việt Nam 2019 tập trung vào hai chủ đề chính là cải cách thể chế kinh tế thị trường và đổi mới sáng tạo để vượt qua bẫy thu nhập trung bình.

18/09/2019

(VNF) – TS. Vũ Thành Tự Anh, Đại học Fulbright Việt Nam, cho rằng xét trên các tiêu chí: không đáp ứng được nhu cầu của nền kinh tế, tư duy lạc hậu, làm tổn hại năng lực cạnh tranh quốc gia thì Bộ luật Lao động sửa đổi đạt giải quán quân!

02/09/2019

(BĐT) - Nhờ hội nhập mà dòng vốn ngoại chảy vào Việt Nam ngày càng nhiều. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng với hàng loạt cam kết mở cửa thị trường cấp độ cao, cần chú trọng tới hiệu quả và chất lượng của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), phải so đo từng lợi ích mà doanh nghiệp (DN) trong nước thu được mỗi khi cấp phép một dự án FDI, để làm sao nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế tư nhân trong nước.

20/08/2019

TS. Vũ Thành Tự Anh cho rằng việc tắc nghẽn giao thông tại TP.HCM có thể khiến thành phố năng động này mất từ 600 triệu USD - 1 tỷ USD mỗi năm.

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2019 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý