Giảng viên trên báo chí
03/03/2016

Nền kinh tế VN được kỳ vọng sẽ bước vào "lần đổi mới thứ hai" nhưng làm thế nào để lần đổi mới này thành công?

05/01/2016

Hội nhập kinh tế quốc tế tạo ra sự thúc ép cần thiết, song chính chúng ta mới là người tự chọn vận mệnh của mình.

02/01/2016

TT - Năm 2016, Việt Nam có cơ hội trở thành nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao nhất tại khu vực Đông Á và Đông Nam Á...

21/12/2015

Ba động cơ còn lại đều đã có sự cải thiện, nhưng khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vẫn giữ vững ngôi đầu trong cỗ máy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam

19/12/2015

TS. Phạm Duy Nghĩa nói, nhiệm vụ của trí thức hiện nay là phải biết thức tỉnh dân chúng

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý