Kỹ năng xây dựng chính sách giáo dục dành cho đại biểu dân cử

Từ ngày 19-20/9/2018, TS. Trần Thị Quế Giang, Giảng viên trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright, Đại học Fulbright Việt Nam đã tham dự hội thảo tập huấn "Kỹ năng xây dựng chính sách giáo dục của đại biểu dân cử" tại Nghệ An.

Hội thảo nhằm cung cấp thông tin cho đại biểu dân cử trong lĩnh vực giáo dục phục vụ việc xây dựng Luật Giáo dục (sửa đổi) và Luật giáo dục đại học (sửa đổi).

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội thảo, TS. Quế Giang đã trình bày chuyên đề "Phân tích và xây dựng chính sách về nguồn lực giáo dục". Bài thuyết trình tập trung phân tích đặc tính căn bản của giáo dục, một số ngộ nhận hiện hữu ở Việt Nam, tham khảo kinh nghiệm Hoa Kỳ và vai trò của nhà nước trong việc xây dựng hành lang pháp lý và chính sách phát triển nguồn lực giáo dục nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững sự nghiệp giáo dục trong thời đại hội nhập và toàn cầu hóa mới.

            FSPPM Email


    Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

    105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

    © 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý