Tọa đàm Kinh tế Việt Nam 3 năm (2016-2018)

Sáng thứ 6, ngày 28/9/2018, TS. Huỳnh Thế Du, Giảng viên trường Chính sách Công và Quản lý, Đại học Fulbright Việt Nam đã tham dự Tọa đàm “Kinh tế Việt Nam 3 năm 2016-2018: bối cảnh, những thách thức, nút thắt và kết quả đạt được, động lực mới và những vấn đề chủ yếu trong chỉ đạo, điều hành các cân đối kinh tế vĩ mô trong 2 năm 2019-2020; mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể của năm 2019 để thực hiện các chỉ tiêu kinh tế theo Nghị quyết số 142/2016/QH13 của Quốc Hội” diễn ra tại Hà Nội.

Tọa đàm do Thường trực Ủy ban Kinh tế tổ chức nhằm lấy ý kiến của các chuyên gia để triển khai nội dung giám sát phục vụ việc đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Quốc Hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 và 3 năm 2016-2018; Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019.

Tại tọa đàm, TS. Thế Du trình bày về “Kinh tế Việt Nam: Các chỉ số kinh tế trong 3 năm (2016-2018) và thách thức để hoàn thành mục tiêu từ đây cho đến 2020”.

TS. Huỳnh Thế Du phát biểu tại Tọa đàm
TS. Huỳnh Thế Du phát biểu tại Tọa đàm

            FSPPM Email


    Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

    105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

    © 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý