Hoạt động tại trường Fulbright
21/07/2016

Bà Phạm Chi Lan, Nguyên Tổng Thư ký và Phó Chủ tịch phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI), thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng (PMRC)

13/07/2016

Nguyễn Xuân Thành, Giám đốc Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

22/06/2016

Nhóm Nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới (World Bank)

Hoạt động tại trường Fulbright

    


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (84-28) 3932-5103   Fax: (84-28) 3932-5104

© 1995-2018 Khoa Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý