Hoạt động tại trường Fulbright
29/05/2018

TS. Ngô Quang Thành, Cán bộ Nghiên cứu, Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (IPSARD)

18/05/2018

Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright phối hợp với Viện Renaissance (Myanmar) tổ chức khóa đào tạo cao cấp dành cho quan chức chính phủ, cán bộ cấp cao thuộc Quốc hội, cũng như nghiên cứu viên của các trường đại học và các tổ chức nghiên cứu ở Myanmar. Đây là khóa đào tạo trong khuôn khổ dự án "Xây dựng Năng lực và Nghiên cứu Ứng dụng cho Tài chính công bao trùm ở Myanmar" do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc tế Canada tài trợ.

17/05/2018

Ông Phan Chánh Dưỡng,
Nguyên Tổng Giám đốc Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC)

02/05/2018

TS. Trần Thị Quế Giang,

Giảng viên, Trường Chính sách công và Quản lý, Đại học Fulbright Việt Nam

17/04/2018

TS. Bae Yooil,  
Giảng viên, Trường Chính sách công và Quản lý, Đại học Fulbright Việt Nam

Hoạt động tại trường Fulbright

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2019 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý