Hoạt động tại trường Fulbright
08/06/2017

TS. Lê Việt Phú, 
Giảng viên Chính sách môi trường, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

25/05/2017

Giáo sư Hansjorg Herr, 
Giáo sư lĩnh vực hội nhập kinh tế liên quốc gia, Trường Kinh tế Luật Berlin, Đại học Khoa học Ứng dụng Berlin

11/05/2017

Nguyễn Văn Giáp,
Nghiên cứu viên cao cấp, Chương trình Sáng kiến Chính sách công Hạ vùng Mekong, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

26/04/2017

Ông Nguyễn Xuân Thành,
Giảng viên Chính sách công, Trường Đại học Fulbright Việt Nam

25/04/2017

The Fulbright University Vietnam (FUV) seeks candidates for mentorship of the 2017 FUV YSEALI Summer School which will be jointly organized by FUV and the U.S. Mission to Vietnam from July 23 -28, 2017, at the Fulbright Economics Teaching Program (FETP) campus.

Hoạt động tại trường Fulbright

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý