Hoạt động tại trường Fulbright
11/05/2017

Nguyễn Văn Giáp,
Nghiên cứu viên cao cấp, Chương trình Sáng kiến Chính sách công Hạ vùng Mekong, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

26/04/2017

Ông Nguyễn Xuân Thành,
Giảng viên Chính sách công, Trường Đại học Fulbright Việt Nam

25/04/2017

The Fulbright University Vietnam (FUV) seeks candidates for mentorship of the 2017 FUV YSEALI Summer School which will be jointly organized by FUV and the U.S. Mission to Vietnam from July 23 -28, 2017, at the Fulbright Economics Teaching Program (FETP) campus.

20/04/2017

Đỗ Thiên Anh Tuấn,
Giảng viên Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

05/04/2017

TS. Trương Minh Huy Vũ,
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM

ThS. Phạm Ngọc Minh Trang,
Nghiên cứu viên, Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM

Hoạt động tại trường Fulbright

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2019 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý