Hoạt động tại trường Fulbright
02/03/2017

TS. Vũ Thành Tự Anh,
Giám đốc Nghiên cứu, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

09/02/2017

TS. Đinh T. Hinh,
Chủ tịch và CEO, Đổi mới và Tăng trưởng Kinh tế, Hoa Kỳ; Nghiên cứu sinh cao cấp, Đại học Indiana

19/01/2017

TS. Lê Việt Phú,
Giảng viên Chính sách môi trường, Chương trình trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

05/01/2017

TS. Nguyễn Văn Giáp,
Nghiên cứu viên cao cấp về chính sách nông nghiệp, Chương trình Sáng kiến Chính sách công Hạ lưu Mekong (LMPPI), FETP

29/12/2016

GS. Atul Kohli,
GS. danh hiệu David K.E.Bruce về Quan hệ Quốc tế, giáo sư Chính trị học, đại học Princeton

Hoạt động tại trường Fulbright

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2019 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý