Hoạt động tại trường Fulbright
07/05/2015

TS. Huỳnh Thế Du, Giám đốc Đào tạo, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

16/04/2015

Giáo sư James Riedel, Giáo sư Kinh tế học quốc tế danh hiệu William L. Clayton, Trường Cao học Nghiên cứu Quốc tế thuộc Đại học Johns Hopkins

02/04/2015

Nguyễn Xuân Thành, Giám đốc Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

Hoạt động tại trường Fulbright

    


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (84-28) 3932-5103   Fax: (84-28) 3932-5104

© 1995-2018 Khoa Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý