Hoạt động tại trường Fulbright
13/12/2016

GS. Ariel Dinar,
Trường Chính sách Công, Đại học California, Riverside, Hoa Kỳ

09/12/2016

TS. Susmita Dasgupta,

Trưởng nhóm Kinh tế Môi trường, Nhóm Nghiên cứu Phát triển, Ngân hàng Thế giới

03/11/2016

TS. Bùi Thị Bích Liên

Chuyên gia Luật, Tốt nghiệp Tiến sỹ Luật tại Trường Đại học Monash (Australia)

06/10/2016

Ông Nguyễn Xuân Thành, Giám đốc Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

24/09/2016

Lễ tốt nghiệp Thạc sĩ Chính sách Công Khóa 7

Hoạt động tại trường Fulbright

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2019 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý