Hoạt động tại trường Fulbright
15/09/2016

TS. Nguyễn Văn Giáp, Nghiên cứu viên cao cấp về chính sách nông nghiệp, Chương trình Sáng kiến Chính sách Công Hạ vùng Mekong, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

30/08/2016

TS. Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc Nghiên cứu, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

16/08/2016

TS. Huỳnh Thế Du, Giám đốc Đào tạo, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

28/07/2016

GS. Nguyễn Xuân Hải, Giáo sư phụ tá (Assistant Professor) chuyên ngành Kinh tế học, Đại học Hồng Kông Trung Quốc

Hoạt động tại trường Fulbright

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2019 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý