Hoạt động tại trường Fulbright
13/08/2015

Ông Trần Đắc Sinh, Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

03/08/2015

Chương trình Học kỳ Hè Fulbright YSEALI Summer School 2015 từ ngày 3 đến ngày 14 tháng 8 năm 2015 do Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam tài trợ, với sự phối hợp tổ chức giữa Viện Chính sách Công IPP (Trường Đại học Kinh tế TP.HCM) và Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright đã khai mạc sáng nay tại Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright.

29/07/2015

Cô Hoàng Ngọc Lan, Nghiên cứu sinh về Quản lý giáo dục đại học, trường Đại học Tiểu bang New York tại Albany

Hoạt động tại trường Fulbright

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý