Hoạt động tại trường Fulbright
07/01/2016

Cô Lê Thị Quỳnh Trâm, Giám đốc dự án Sáng kiến Chính sách công Hạ vùng Mekong & Giảng viên, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

30/12/2015

Cô Hoàng Ngọc Lan, Nghiên cứu sinh về Quản lý giáo dục đại học, Trường Đại học Tiểu bang New York tại Albany

23/12/2015

Đỗ Thiên Anh Tuấn, Giảng viên Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

10/12/2015

TS. Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc Nghiên cứu, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

19/11/2015

TS. Huỳnh Thế Du, Giám đốc đào tạo, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

Hoạt động tại trường Fulbright

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý