Hoạt động tại trường Fulbright
28/04/2016

GS. Jay Rosengard, Giảng viên Chính sách công, Trường Quản lý Nhà nước John F. Kennedy, Đại học Harvard

21/04/2016

TS. Lê Việt Phú, Giảng viên Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

07/04/2016

TS. Đinh Công Khải, Giảng viên Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

10/03/2016

TS. Huỳnh Thế Du, Giám đốc Đào tạo, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

Hoạt động tại trường Fulbright

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2019 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý