Hoạt động tại trường Fulbright
29/05/2014

TS. Huỳnh Thế Du, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

TS. Dư Phước Tân, Viện Nghiên cứu Phát triển, TP.HCM

23/05/2014

Giáo sư David O. Dapice, Khoa Kinh tế, Trường Đại học Tufts

22/05/2014

Ông Nguyễn Xuân Thành, Giảng viên Chính sách Công, Giám đốc Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

09/05/2014

TS. Markus Taussig, Khoa Chính sách và Chiến lược, Trường Kinh doanh - Đại học Quốc gia Singapore (NUS)

01/04/2014

Ông Thomas Vallely nhận giải thưởng Phan Châu Trinh

Hoạt động tại trường Fulbright

    


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (84-28) 3932-5103   Fax: (84-28) 3932-5104

© 1995-2018 Khoa Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý