Hoạt động tại trường Fulbright
30/12/2015

Cô Hoàng Ngọc Lan, Nghiên cứu sinh về Quản lý giáo dục đại học, Trường Đại học Tiểu bang New York tại Albany

23/12/2015

Đỗ Thiên Anh Tuấn, Giảng viên Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

10/12/2015

TS. Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc Nghiên cứu, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

19/11/2015

TS. Huỳnh Thế Du, Giám đốc đào tạo, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

12/11/2015

TS. Hồ Long Phi, Nguyên Phó ban Điều phối chương trình chống ngập TP.HCM, Thành viên Hội đồng tư vấn quốc gia về biến đổi khí hậu, Giám đốc Trung tâm quản lý nước và Biến đổi Khí hậu – Đại học Quốc gia TP.HCM

Hoạt động tại trường Fulbright

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2019 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý