Hoạt động tại trường Fulbright
21/07/2014

TS. Chu Thái Hoành, Nhà nghiên cứu chính, Viện quản lý nước quốc tế (IWMI).

29/05/2014

TS. Huỳnh Thế Du, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

TS. Dư Phước Tân, Viện Nghiên cứu Phát triển, TP.HCM

23/05/2014

Giáo sư David O. Dapice, Khoa Kinh tế, Trường Đại học Tufts

22/05/2014

Ông Nguyễn Xuân Thành, Giảng viên Chính sách Công, Giám đốc Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

Hoạt động tại trường Fulbright

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý