Hoạt động tại trường Fulbright
05/06/2019

Trong khuôn khổ dự án "Xây dựng năng lực và Nghiên cứu ứng dụng cho nền tài chính dung hợp" dành cho lãnh đạo cấp cao của chính phủ ở Myanmar do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc tế Canada tài trợ, Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright (FSPPM) phối hợp cùng Renaissance Institute (RI) tổ chức chương trình đào tạo về "Quản lý tài chính công" cho các đại biểu Quốc hội Liên bang, Quốc hội bang/vùng, cán bộ Bộ Tài chính và Kế hoạch Myanmar, và những nhà nghiên cứu đến từ các trường đại học và viện nghiên cứu ở Myanmar, những nhà quản lý và phân tích tài chính công.

29/05/2019

Tiến sĩ Alexis Crow,
Trưởng Bộ phận Nghiệp vụ Đầu tư Địa chính trị tại PwC

10/05/2019

TS. Yooil Bae,
Giảng viên Trường Chính sách công và Quản lý, Đại học Fulbright Việt Nam

09/05/2019

Ngoài kiến thức chuyên môn, những kỹ năng mềm như giao tiếp, đàm phán và thương lượng cũng là hợp phần đào tạo được Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright chú trọng. Lớp Thạc sĩ Chính sách công – chuyên ngành Lãnh đạo và Quản lý (LM) vừa hoàn thành môn học Đàm phán (Negotiation) trong học kỳ vừa qua.

07/05/2019

Lập kế hoạch ngân sách (Budgeting) là một trong hai môn học ở học kỳ mới của chuyên ngành Lãnh đạo & Quản lý (LM) – Thạc sĩ Chính sách công. Trong môn học này, học viên được làm quen và tiếp xúc với các công cụ quản lý hiện đại như Bảng điểm cân bằng (Balanced Scorecard) và KPI. Nhằm giúp các bạn nắm vững cách vận dụng các công cụ này vào bối cảnh của một công ty cụ thể, giảng viên Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright đã tổ chức chuyến đi kiến tập đến công ty kiểm toán Ernst & Young Viet Nam (EY Viet Nam).

Hoạt động tại trường Fulbright

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2019 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý