Hoạt động tại trường Fulbright
07/05/2015

TS. Huỳnh Thế Du, Giám đốc Đào tạo, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

16/04/2015

Giáo sư James Riedel, Giáo sư Kinh tế học quốc tế danh hiệu William L. Clayton, Trường Cao học Nghiên cứu Quốc tế thuộc Đại học Johns Hopkins

02/04/2015

Nguyễn Xuân Thành, Giám đốc Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

19/03/2015

Giáo sư Makoto Tawada, Khoa Kinh tế, Đại học Aichi Gakuin

Hoạt động tại trường Fulbright

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2019 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý