Hoạt động tại trường Fulbright
06/11/2014

Tiến sĩ Anwar Shah, Chuyên gia Tư vấn quốc tế trong lĩnh vực Quản trị và Kinh tế công, Brookings Institution, Washington DC

Ông Habib Rab, Chuyên gia kinh tế cao cấp, Ngân hàng Thế giới

27/10/2014

Tiến sĩ Lê Việt Phú, Khoa Kinh tế Tài nguyên và Nông nghiệp, Đại học California Berkeley

21/10/2014

Đỗ Thiên Anh Tuấn, Giảng viên Chính sách công, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

07/10/2014

TS. Huỳnh Thế Du, Giám đốc Chương trình Thạc sĩ Chính sách công, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

03/10/2014

Lễ Khai giảng Khóa MPP7, niên khóa 2014-2016

Hoạt động tại trường Fulbright

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý