Hoạt động tại trường Fulbright
09/08/2014

Lễ tốt nghiệp Thạc sĩ Chính sách Công Khóa 5

01/08/2014

Giáo sư Trần Ngọc Anh, Trường Quản lý công và Môi trường, Đại học Indiana.

30/07/2014

Giáo sư David Headon, Đại học Quốc gia Úc.

21/07/2014

TS. Chu Thái Hoành, Nhà nghiên cứu chính, Viện quản lý nước quốc tế (IWMI).

Hoạt động tại trường Fulbright

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý