Hoạt động tại trường Fulbright
16/05/2012
Ông Dominic Mellor

Chuyên gia Kinh tế trưởng

Ngân hàng Phát triển châu Á tại Việt Nam

16/12/2011
Giáo sư Anthony Saich
Giám đốc
Trung tâm Ash, Trường Harvard Kennedy
15/12/2011
Giáo sư Ari Kokko
Trường Kinh doanh Copenhagen, Trường Kinh tế Stockholm

07/10/2011
Ngày: 07/10/2011 tại FETP, từ 08:30 đến 11:30, tại Phòng học A
14/07/2011
Ngày: 14/07/2011 tại FETP, từ 08:30 đến 11:00
Hoạt động tại trường Fulbright

    


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (84-28) 3932-5103   Fax: (84-28) 3932-5104

© 1995-2018 Khoa Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý