Hoạt động tại trường Fulbright
12/08/2013

GS. James Reidel, Đại học Johns Hopkins

23/07/2013

Chương trình Sứ mạng Việt Nam (Mission Vietnam) hân hạnh mời tất cả cựu học viên của Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright (FETP) do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ cùng tham gia nộp đề án tranh Giải Tài trợ Qui mô Nhỏ đầu tiên dành cho cựu học viên FETP năm 2013.

11/06/2013
Học viên Chương trình Thạc sĩ Chính sách Công khóa 4, 2010 -2012 sẽ bảo vệ luận văn thạc sĩ trong tháng 6 và tuần đầu tiên của tháng 7 năm 2013.
01/03/2013

GS. Ari Kokko, Trường Kinh doanh Copenhagen

Hoạt động tại trường Fulbright

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2019 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý