Hoạt động tại trường Fulbright
04/12/2009
Ông Jairo Acuna-Alfaro
Chương trình Phát triển Liên hợp quốc
04/12/2009
Ông Marijn van Tiggelen
Chủ tịch Tập đoàn Unilever Việt Nam

03/12/2009
Ông Brian van Arkardie
Chuyên gia Kinh tế
Hoạt động tại trường Fulbright

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý