Hoạt động tại trường Fulbright
09/11/2007
Tiến sĩ Edmund Malesky
Dự án nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam

20/11/2006
Bà Harriet Mayor Fulbright

Chủ tịch Trung tâm J. William Fulbright

05/11/2004
Ông Peter Kovach

Giám đốc Văn phòng Ngoại giao Vụ Đông Á và Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ

13/06/2003
Ngày: 13/06/2003 tại FETP
Hoạt động tại trường Fulbright

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý