Hoạt động tại trường Fulbright
21/12/2018

GS. Robert J. Barro,
Giáo sư danh hiệu Paul M. Warburg, Đại học Harvard 

07/12/2018

Tiến sĩ Yooil Bae,
Giảng viên Trường Chính sách công và Quản lý, Đại học Fulbright Việt Nam

07/12/2018

Ông Sudhir Shetty,
Chuyên gia Kinh tế trưởng khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, Ngân hàng Thế giới

Ông Andrew D. Mason,
Chuyên gia Kinh tế cao cấp, Văn phòng Kinh tế trưởng khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, Ngân hàng Thế giới

30/11/2018

Giáo sư James Riedel,
Giáo sư danh hiệu Emeritus, Đại học Johns Hopkins

16/11/2018

PGS. Phạm Duy Nghĩa,
Giám đốc Chương trình MPP, Trường Chính sách công và Quản lý, Đại học Fulbright Việt Nam

Hoạt động tại trường Fulbright

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2019 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý