Hoạt động tại trường Fulbright
26/08/2018

Ngày 20/9/2018, TS. Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright, Đại học Fulbright Việt Nam, đã tham dự "Hội thảo Khởi động Nghiên cứu về Mô hình Tăng trưởng của Việt Nam giai đoạn 2021-2030" tại Hà Nội.

22/08/2018

Ông Đỗ Thiên Anh Tuấn,
Giảng viên Trường chính sách công và Quản lý, Đại học Fulbright Việt Nam

10/08/2018

Châu Thanh Vũ,
Nghiên cứu sinh ngành Kinh tế  học, Khoa Kinh tế, Đại học Harvard

31/07/2018

TS. Trần Hoàng Nhị,
Nghiên cứu viên Cao cấp, Trung tâm Nghiên cứu Chính sách, Đại học Victoria

16/07/2018

Ông Michael Dwyer, 
Giảng viên Đại học Colorado Boulder, Chuyên gia nghiên cứu khoa học cao cấp thuộc Trung tâm Phát triển và Môi trường, Đại học Bern

Hoạt động tại trường Fulbright

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2019 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý