Diễn giả khách mời
Hoạt động tại trường Fulbright
09/05/2019

Ngoài kiến thức chuyên môn, những kỹ năng mềm như giao tiếp, đàm phán và thương lượng cũng là hợp phần đào tạo được Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright chú trọng. Lớp Thạc sĩ Chính sách công – chuyên ngành Lãnh đạo và Quản lý (LM) vừa hoàn thành môn học Đàm phán (Negotiation) trong học kỳ vừa qua.

04/04/2019

Chuyên gia Kinh tế Phạm Chi Lan

03/07/2018

TS. Lê Đăng Doanh,
Nguyên Chủ tịch Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM), thành viên Ban Cố vấn Chính sách Phát triển của Liên Hợp quốc (UN) tại Việt Nam

17/05/2018

Ông Phan Chánh Dưỡng,
Nguyên Tổng Giám đốc Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC)

12/12/2017

Ông Nguyễn Sĩ Dũng,
Nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2019 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý