Luật Doanh nghiệp và Nền kinh tế tư nhân

Thời gian: 8h30-10h00, thứ Ba, ngày 3/7/2018, tại Phòng học 1,

Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, Đại học Fulbright Việt Nam sẽ tổ chức buổi giảng khách mời về chủ đề "Luật Doanh nghiệp và Nền kinh tế tư nhân", do TS. Lê Đăng Doanh, Nguyên Chủ tịch Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM), thành viên Ban Cố vấn Chính sách Phát triển của Liên Hợp quốc (UN) tại Việt Nam trình bày.

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý